Ontwerpbestemmingsplan Woongebied Oost maakt woningbouw mogelijk

NIEUWS
Foto: Dirk-Jan Prins

BEVERWIJK – Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag besloten om het ontwerpbestemmingsplan Woongebied Oost in procedure te brengen.

Het ontwerpbestemmingsplan maakt op diverse plekken ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk. Het gaat daarbij in totaal om 246 woningen, waarvan 135 appartementen. Binnenkort ligt het ontwerpbestemmingsplan 6 weken ter visie. Iedereen kan een zienswijze op het ontwerp indienen. De zienswijzen worden vervolgens betrokken bij de besluitvorming in de gemeenteraad.

Woongebied Oost omvat een zeer groot deel van Beverwijk: alle woonwijken ten oosten van de Alkmaarseweg tot aan de A22 vallen eronder, inclusief het Marlo Center en de Broekpolder. Het nieuwe plan wordt opgesteld ter voorbereiding op de implementatie van de Omgevingswet en voegt veel verschillende bouw- en gebruiksregels samen, die nu in diverse bestemmingsplannen en beheersverordeningen gelden.

Voorafgaand aan dit ontwerpbestemmingsplan heeft het college in april 2018 het voorontwerp vastgesteld. Ook dat heeft 6 weken ter visie gelegen. Na die periode zijn plannen voor de bouw van appartementen aan de Brink ingediend. Het college is enthousiast over deze woningbouwplannen en heeft de herontwikkeling van twee bedrijfspanden aan de Brink 26-28 mogelijk gemaakt in het nu voorliggende ontwerpbestemmingsplan.

Hier kunnen maximaal 107 appartementen gebouwd worden bovenop een half-verdiepte parkeergarage. Op de hoek Vennelaan / Beijneslaan is daarbij een woontoren geprojecteerd met 11 bouwlagen. De afbeelding in de bijlage geeft een impressie van dit project.

Behalve de ontwikkeling aan de Brink 26-28, zijn nog diverse andere ruimtelijke ontwikkelingen opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan, o.a. bij de Schans 48, Büllerlaan 4-B, Marlo Center, Zweedselaan, Kingsford Smithstraat, Ann Burtonlaan en de Schouwenaarstraat 5.

Het college juicht bovenstaande ruimtelijke ontwikkelingen toe. De bouw van 246 woningen, waarvan 95 sociale woningbouw, komt tegemoet aan de grote behoefte aan woningen in Beverwijk.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz

1 thought on “Ontwerpbestemmingsplan Woongebied Oost maakt woningbouw mogelijk

  1. Zeer benieuwd hoe dicht de 11 hoog flat bij de Tourmalijn komt te staan.Zoveel mogelijk woningen op zo weinig mogelijk vierkante meters is het resultaat als je met projectontwikkelaars in zee gaat!

Comments are closed.