Openbare verhoren

NIEUWS
Bron: Gemeente Beverwijk

BEVERWIJK – Onderzoekcommissie Leningenportefeuille start openbare verhoren

De werkzaamheden van de onderzoekscommissie leningenportefeuille zijn in volle gang. Na een periode van onderzoek en deskresearch start een nieuwe fase. De onderzoekscommissie gaat op korte termijn over tot openbare verhoren.

De aanleiding voor het instellen van de enquêtecommissie leningenportefeuille is het intrekken door het college van B&W van het laatste bouwplan uit het programma Vitale Stad. Voor de uitvoering van dit programma is in 2009 door het college een omvangrijke leningenportefeuille aangegaan. Deze leningen zijn aangegaan zonder in eerste instantie de raad daarin te kennen. Over het aangaan van de leningen en over de wijze waarop destijds de raad is of raadsleden zijn betrokken, is geen politieke verantwoording afgelegd. De vraag is gerezen of en in hoeverre het college de raad in voldoende mate heeft meegenomen in het besluit om de leningen aan te gaan.

De onderzoekscommissie heeft in het belang van het onderzoek meer informatie nodig. Door het openbaar verhoren van diverse betrokkenen zal de onderzoekscommissie een completer beeld krijgen. Degenen die zullen worden opgeroepen voor verhoor ontvangen op korte termijn een uitnodiging. De verhoren zullen openbaar zijn en toegankelijk voor publiek. Op een later moment wordt hierover meer informatie bekend gemaakt.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz