Opnieuw werkzaamheden Plesmanweg

NIEUWS
plesmanweg
Bron: Gemeente Beverwijk     Foto: Dirk-Jan Prins

BEVERWIJK – Eerder dit jaar had de gemeente Beverwijk de ergste boomwortelsporen van de rijbaan verwijderd.

De werkzaamheden gaan nu bestaan uit het herstellen van het fietspad en de rijbaan en het kappen en vervangen van bomen.

De gemeente start op 20 oktober met werkzaamheden op en rondom de Plesmanweg, tussen de rotonde Wijk aan Duinerweg en de Binnenduinrandweg.

De kwaliteit van de populieren, de rijbaan en het fietspad langs de Plesmanweg is slecht. De bomen zijn aan het eind van hun levensduur en drukken het asfalt naar boven waardoor er hobbels en scheuren ontstaan. Dit zorgt voor onveilige situaties voor de weggebruikers. De gemeente wil de Plesmanweg goed begaanbaar houden door het fietspad opnieuw aan te leggen en het asfalt in de rijbaan te repareren.

De gemeente heeft goed onderzocht hoe de gesteldheid van de bomen is. Bomen zijn belangrijk voor het evenwicht tussen groen en stenen en dragen bij aan een prettige en gezonde leefomgeving. Helaas is gebleken dat de bomen zich aan het eind van hun levensduur bevinden. De bomen vertonen stamrot en bij storm laten ze regelmatig takken vallen. Het laten staan van de bomen zorgt mogelijk voor onveiligheid. Daarom worden de bomen gekapt en zullen nieuwe bomen (eiken, hoogte circa 5,0 meter, kroondiameter circa 2,0 meter) geplant worden. Deze situatie ontstond ook in begin 2013 op de Spoorsingel. 

Uit onderzoek is gebleken dat de bomenrij wordt gebruikt als vliegroute voor vleermuizen. De bomen worden daarom in fases gekapt en de kap gebeurt in de rustperiode van de vleermuizen (het najaar). In eerste instantie worden alle bomen aan de noordzijde verwijderd. In de zuidelijke rij worden de bomen om en om verwijderd. Aan de noordzijde worden de populieren direct vervangen door eiken (Quercus robur). Deze soort sluit goed aan op het landschap en heeft daarnaast een positief effect op de aanwezige flora en fauna. De overige bomen aan de zuidkant van de Plesmanweg worden over enkele jaren gekapt en vervolgens vervangen door zomereiken.

De werkzaamheden starten op 20 oktober. Als eerste wordt begonnen met het kappen van de bomen. Aansluitend volgen het vervangen van het fietspad en het herstellen van de rijbaan. De werkzaamheden neemt een aantal weken in beslag. Ten behoeve van de veiligheid wordt de Plesmanweg overdag tussen 7.00 en 18.00 uur, gedurende een week, voor al het verkeer afgesloten. Een omleidingsroute is ter plaatse aangegeven.


Widget is loading comments…


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz