Overtreding risicobedrijven voortaan openbaar

NIEUWS

De provincie Noord-Holland gaat per 1 september overtredingen van majeure risicobedrijven bedrijven (waar de provincie bevoegd gezag voor is) openbaar maken.

Foto: Dirk-Jan Prins

Dit gebeurt op de website van de Omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied (OD NZKG). De reden hiervoor is om open en transparant te zijn over de inzet, werkwijze en de resultaten van de toezicht en handhaving door de provincie.

De openbaarmaking van de zogeheten handhavingsbesluiten geldt in eerste instantie voor bedrijven die vallen onder het Brzo (Besluit risico’s zware ongevallen) en RIE (4) (Richtlijn Industriële Emissies). Dit zijn bedrijven in de zwaarste milieucategorie. Het gaat hierbij om bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig (kunnen) zijn of chemische producten worden geproduceerd.

Het is de taak van de provincie om de omgeving en het milieu te beschermen tegen rampen en zware ongevallen en de OD NZKG houdt, namens de provincie, scherp toezicht en handhaaft indien nodig.

Gedeputeerde Adnan Tekin (Milieu): “Voor een gezonde leefomgeving is het geven van transparantie en rekenschap van groot belang. Dat geldt ook voor bedrijven. Door dit besluit zullen bedrijven zich nog meer bewust zijn van hun overtreding. Ik zie dit dan ook als een preventieve maatregel waarbij zowel het milieu als de omgeving baat bij hebben.”

De openbaarmaking zal plaatsvinden binnen het algemeen juridische kader van openbaarmaking dat is vastgelegd in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Artikel 8 van de Wob biedt de grondslag voor actieve openbaarmaking.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz