Provincie: windparken niet dichterbij de kust

NIEUWS
WINDMOLEN
Foto: Dirk-Jan Prins

WIJK AAN ZEE – De provincie Noord-Holland gaat een zienswijze indienen op de ontwerprijksstructuurvisie “Windenergie op zee: aanvulling Hollandse Kust”.

In de zienswijze geeft de provincie aan dat zij tegenstander is van windmolens binnen de 12-mijlszone. Met de zienswijze reageert de provincie op het voornemen om twee stroken toe te voegen aan het reeds aangewezen windenergiegebied Hollandse Kust. Deze 2 stroken liggen binnen de 12-mijlszone

De provincie is teleurgesteld in het besluit van het kabinet om de bouw van windparken dichterbij de kust mogelijk te maken ondanks de bezwaren van ondernemers en bewoners. De optie om het zoekgebied IJmuiden Ver te benutten voor nieuwe windparken is opzij geschoven uit kostenoogpunt. Dit negeert het feit dat de lasten van een minder vrij uitzicht en mogelijk minder bezoekers vooral bij de kustgemeenten terecht komen. De provincie vindt dat de gevolgen, specifiek voor kustgemeenten die afhankelijk zijn van toerisme, onvoldoende onderdeel zijn geweest van de afwegingen. Een aantal gemeenten zal namelijk niet de kans hebben te profiteren van extra werkgelegenheid in de offshore industrie. De provincie vindt dat compensatie op zijn plaats is en wil van het Rijk weten welke maatregelen er genomen worden om de negatieve effecten van windparken voor de kust te compenseren.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz