Raadscommissie tevreden

NIEUWS
GEMEENTEHUIS
Bron: Gemeente Beverwijk

Persbericht Raad van 29e april 2016:

BEVERWIJK – De gemeente Beverwijk heeft op een goede manier lering getrokken uit het mislukken van het project Kind- en jeugdcentrum Heliomare.

Tot dat oordeel kwam donderdag 28 april vrijwel de gehele raadscommissie. Op initiatief van D66 werken de fractievoorzitters uit de gemeenteraad een voorstel uit waarin het college van B&W wordt opgedragen de aanbevelingen uit de evaluatie op te volgen. Dit voorstel wordt later in een gemeenteraadsvergadering in stemming gebracht. Alleen voor Gemeentebelangen Beverwijk is de evaluatie onvoldoende. Raadslid Co Backer kondigde aan hier in de raadsvergadering op terug te komen.

Aangenomen motie
Het mislukken van het project is door het college geëvalueerd op verzoek van de gemeenteraad. In december 2015 nam de raad een motie aan waarin werd gevraagd om een feitenrelaas, de leerpunten en een toelichting op de kosten. De meeste fracties menen dat het college goed in de opdracht is geslaagd. ‘Alles staat er in, wij missen niets. Het boek kan worden gesloten’, zei raadslid Pieter Heinink van de VVD. GroenLinks-fractievoorzitter Kees Berghuis sloot zich daarbij aan en zei dat het dossier ‘nu wel begraven mag worden’.

Tevreden reacties
Ook D66, PvdA en CDA toonden zich tevreden. Steunfractielid Hanneke Niele van het CDA sprak van een ‘gedegen en objectief rapport’, fractievoorzitter Brigitte van den Berg van D66 zei dat de evaluatie diep genoeg is geweest en PvdA-fractievoorzitter Sjoerd Krotjé noemde het evaluatiedossier ‘prima en compleet’. Namens Democraten Beverwijk stelde fractievoorzitter Karel Hazeveld vast dat er enkele feitelijke onjuistheden in het dossier staan, maar dat de beantwoording van de motie ‘correct’ is.

‘Nog niet klaar mee’
Co Backer van Gemeentebelangen was het daar niet mee eens. Hij gaf aan niet tevreden te zijn met de beantwoording van de vragen door wethouder Van Weel, onder meer over de oliedrukkelder onder de grond van de voormalige Ankie’s Hoeve, het beoogde terrein van het Kind- en jeugdcentrum. ‘De antwoorden raken kant noch wal’, zei Backer. ‘Wij zijn hier nog niet klaar mee.’

‘Kosten verhalen op Heliomare’
Voormalig wethouder en raadslid Frans Koster gaf de commissie als inspreker mee dat de gemeente Heliomare kan aanspreken op financiële schade. Democraten Beverwijk en de VVD vroegen wethouder Van Weel of deze mogelijkheid is bekeken. De wethouder zei dat het college het evaluatiedossier juridisch heeft laten toetsen. In deze toets is geen aanleiding gezien om kosten te verhalen, zei Van Weel.

Leerpunten
De wethouder gaf aan dat de evaluatie een flinke klus is geweest. ‘Wij zijn op zoek gegaan naar de feiten, daar vroeg u om.’ Van Weel zei dat de gemeente veel heeft geleerd. Zo worden grote projecten nu beter gemonitord en krijgt de raad daar inzage in. Als verbeterpunten noemde de wethouder het creëren van draagvlak en het voorkomen van ‘verknoping’ van projecten. ‘Wij zullen de leerpunten van harte oppakken. Als het beter kan, moet het ook beter.’
Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz