Rijksbesluit locatie opstelterrein

NIEUWS

BEVERWIJK – De Provincie en de regio doen mee

trein opstel

Het Rijk heeft, na raadpleging van de regio, een besluit genomen over de locatie van een opstelterrein voor sprintertreinen in Noord-Holland, nabij Uitgeest. De regio en de provincie kunnen, mede vanwege de gemaakte bestuurlijke afspraken met het Rijk, meegaan met dit besluit.

“Met de afspraken die nu gemaakt zijn, vertrouwen wij op een optimale realisatie van twee belangrijke initiatieven in Noord-Holland, namelijk de verbinding A8-A9 en het opstelterrein nabij Uitgeest. Hierbij houden wij rekening met de waarden van het UNESCO-werelderfgoed Stelling van Amsterdam. Als die drie belangen toch met elkaar in de knel komen, hebben wij met staatssecretaris Dijksma afgesproken om samen tot een oplossing te komen. Het Rijk zal daarbij haar verantwoordelijkheid nemen.”, aldus gedeputeerde Joke Geldhof, mede namens de regiogemeenten Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heerhugowaard, Heiloo, Uitgeest, Velsen en Zaanstad.

De provincie en de regio hebben een afweging gemaakt tussen de verschillende provinciale en gemeentelijke belangen die in de regio spelen. In deze afweging bleek de locatie langs de provinciale weg N203 “de minst slechte”. Immers, de provincie en regiogemeenten gaan zorgvuldig om met de beschikbare ruimte en het open landschap. Zij zetten zich samen in voor een goede doorstroming en bereikbaarheid aan de noordzijde van de metropool Amsterdam: door realisatie van het Rijksprogramma hoog frequent spoor en door realisatie van een verbinding van boven regionaal belang, namelijk de verbinding A8-A9. De provincie zorgt daarbij als siteholder voor behoud en ontwikkeling van het UNESCO-werelderfgoed Stelling van Amsterdam.

Opstelterrein voor treinen

Tussen Alkmaar, Uitgeest en Amsterdam gaan in de toekomst meer treinen rijden. Uiterlijk in 2018 rijden 6 in plaats van 4 intercity’s per uur per richting Alkmaar en Uitgeest. Daarom wordt het bestaande spoor aangepast en is meer ruimte – opstelcapaciteit – nodig voor het parkeren van treinstellen. De staatssecretaris heeft besloten dat het nieuwe opstelterrein langs de N203 komt, in de omgeving waar ook de verbindingsweg tussen de A8 en de A9 is gepland. Beide initiatieven liggen in het gebied van de Stelling van Amsterdam, UNESCO werelderfgoed. Om de impact van de plannen op de werelderfgoed status te kunnen bepalen zijn Heritage Impact Assessments (HIA’s) uitgevoerd en is op basis daarvan advies gevraagd aan UNESCO. UNESCO ziet geen onoverkomelijke bezwaren in de realisatie van beide initiatieven in relatie tot het Werelderfgoed en geeft richtlijnen mee voor de verdere uitwerking van de plannen. Behalve dat de inpassing moet voldoen aan de richtlijnen van UNESCO moet ook rekening gehouden worden met de provinciale en gemeentelijke ruimtelijke en landschappelijke vereisten.


 

Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz