Rijkswaterstaat is er klaar voor

NIEUWS

WIJK AAN ZEE – Voor het stormseizoen 2016-2017. Jullie ook? 

vuurtoren ijmuiden
Foto: Dirk-Jan Prins  

Na onze mooie periode van zomers weer, denkt niemand aan storm. Toch is gisteren, 1 oktober, officieel het stormseizoen van start gegaan. Het officiële stormseizoen loopt van 1 oktober tot 15 april. Een flinke storm kan het water dusdanig opstuwen, dat de waterstanden extra hoog worden. Alles moet dan tip top op orde zijn, zodat Rijkswaterstaat samen met de waterbeheerders op tijd actie kan ondernemen om te zorgen dat Nederland veilig, leefbaar en bereikbaar blijft, óók als het stormt en het water stijgt.

SPUISLUIS storm
Opstuwend water bij de Spuisluis IJmuiden      Foto: Dirk-Jan Prins

Rijkswaterstaat heeft ruim 200 jaar kennis van de inrichting van ons land en gebruikt dit om Nederland veilig, leefbaar en bereikbaar te houden. In een land dat grotendeels onder zeespiegel ligt, is veiligheid tegen hoogwater niet vanzelfsprekend. Bescherming blijft hard nodig. Door opwarming van de aarde en van het zeewater stijgt het zeewaterpeil, de bodem daalt en wij krijgen vaker te maken met stormen, heftige regenbuien en hoge waterstanden. Rijkswaterstaat werkt samen met andere waterbeheerders hard aan veiligheid tegen hoogwater. In Watermanagementcentrum Nederland monitoren zij continu de waterstanden en waarschuwen bij hoogwaterdreiging tijdig de waterbeheerders. Als het nodig is sluiten zij onze stormvloedkeringen.

Afbeeldingsresultaat voor stormvloedkering
Stormvloedkering       Foto: Rijkswaterstaat

De stormvloedkeringen beschermen, samen met de achterliggende dijken van de waterschappen, ons land tegen hoogwater. Alle stormvloedkeringen in Nederland zijn in de periode vóór het stormseizoen, gecontroleerd, onderhouden en getest met proefsluitingen om te controleren of zij aan de gestelde veiligheidsnormen voldoen. Betrokken medewerkers worden continu getraind, zodat zij op cruciale momenten weten hoe te handelen.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz