RKZ gaat sluiting Velsertunnel goed voorbereid tegemoet

NIEUWS
Luchtfoto van het RKZ in de omgeving.
Bron: Rijkswaterstaat

BEVERWIJK – De renovatie van de Velsertunnel betekent nogal wat voor het Beverwijkse Rode Kruis Ziekenhuis.

Jaarlijks behandelt het ziekenhuis ruim 13.700 patiënten voor langere tijd en zijn er meer dan 19.500 dagopnames en bijna 215.000 polikliniekbezoeken. Facilitair manager John van Vliet van het ziekenhuis: ‘De tunnel gaat dicht, maar het RKZ blijft bereikbaar.’

John van Vliet, manager RKZ: ‘Er hangt veel af van goede communicatie. Een goed ingelichte klant weet wat hem te wachten staat en kan hierop anticiperen.’

Het RKZ heeft veel belang bij een goede bereikbaarheid. Die komt in het geding als de Velsertunnel in 2016 negen maanden dicht gaat voor renovatie. Wij hebben een grote verantwoordelijkheid tegenover onze patiënten, verwijzers, leveranciers en medewerkers. En vrezen bovendien dat zij mogelijk uitwijken naar andere ziekenhuizen. Daarom zijn wij ruim van tevoren begonnen met voorbereiden.’

Wij hebben een taskforce opgericht met daarin mensen vanuit de hele organisatie; van medische staf tot beveiligers. Ook is het RKZ in gesprek met Rijkswaterstaat en IJmond Bereikbaar. Wij hebben in kaart gebracht welke consequenties de sluiting voor de organisatie heeft, voor onze patiënten, hun bezoekers, de verwijzers, leveranciers en eigen medewerkers. Wie aangewezen is op vervoer door de Velsertunnel, wordt straks afgesloten van de snelste route naar het ziekenhuis.’

‘Het is aan ons hiervoor passende maatregelen te verzinnen. In ieder geval sluiten wij aan op de verkeers- en bereikbaarheidsmaatregelen van Rijkswaterstaat. Zo denken wij aan oplaadpalen voor e-bikes en een shuttle-service voor patiënten die met de trein komen. Ook hangen wij digitale informatiedisplays in de wachtkamers met actuele reisinformatie.’

‘Daarnaast hangt veel af van goede communicatie. Immers, een goed ingelichte klant weet wat hem te wachten staat en kan hierop anticiperen. Speciaal hiervoor zetten wij online portalen voor patiënten en huisartsen op. Via deze portalen kunnen zij digitaal inloggen en bijvoorbeeld afspraken maken. Ook bieden de portalen de mogelijkheid sneller en beter met patiënten te communiceren. Bijvoorbeeld door het aanbieden van de door RWS verstrekte actuele reisinformatie. Uiteraard passen wij onze website ook aan, met reistips en andere informatie over de Velsertunnel.’

‘Met de huisartsen in de regio gaan wij in overleg. De boodschap is helder: de tunnel is dicht, het RKZ blijft bereikbaar. Wij nemen extra maatregelen zodat wij ook fysiek bereikbaar zijn en wij informeren onze patiënten goed zodat zij zo min mogelijk hinder ervan ervaren. Daarvoor zijn ook folders beschikbaar, zetten wij de regionale bladen in en uiteraard de sociale media. Een goede timing van de communicatie is belangrijk. Als jij te vroeg begint, blijft de boodschap niet hangen. Ben jij te laat, dan denken huisartsen dat wij niet bereikbaar zijn en verwijzen zij hun patiënten naar een ander ziekenhuis.’


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz