Smog verwacht

NIEUWS

Afbeeldingsresultaat voor smog


Het RIVM verwacht tijdens en na de jaarwisseling dat de luchtkwaliteit in steden kortstondig “slecht” tot “zeer slecht” zal zijn.

De hoeveelheid extra fijn-stof door het afsteken van vuurwerk zal door de verwachte wind verspreid worden en daardoor zullen de concentraties naar verwachting snel dalen. Een verhoogde concentratie fijn stof in de lucht door vuurwerk kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot een verminderde longfunctie, verergering van astma en COPD en een toename van luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid.

Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD, en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten kunnen last ondervinden. Zij kunnen klachten voorkomen of verminderen door de eerste uren na de jaarwisseling binnen te blijven en zich niet overmatig in te spannen. In sommige gevallen kan medicatie – in overleg met een arts – worden aangepast.

Met de gratis app luchtkwaliteit-app van het RIVM, GGD Amsterdam en DCMR kan iedereen nagaan of de concentraties ozon, stikstofdioxide en fijn stof in de eigen leefomgeving te hoog zijn. Ook kan men via de luchtkwaliteit-app op basis van een persoonlijke smogalarm een waarschuwing ontvangen. De app is beschikbaar voor iOS en Android. De gemeten uur-concentraties en verwachtingskaarten zijn zichtbaar op de nieuwe gezamenlijke website van alle luchtmeetnetten in Nederland. Ook is er informatie over actuele en verwachte smogniveaus op NOS-Teletekst pagina 711 en 712.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz