Sociale teams gaan door

NIEUWS
GEMEENTEHUIS
Bron: Gemeente Beverwijk

BEVERWIJK – Het college van B&W heeft onlangs besloten om de samenwerking met een aantal organisaties in Sociale teams voort te zetten.

Vanaf juli staan de teams voor alle inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee klaar. Daarom is het belangrijk dat er goede werkafspraken liggen en dat de privacy van mensen die door de teams geholpen worden, goed geregeld is.

Samenwerkingsovereenkomst
In de teams werkt de gemeente samen met Socius Maatschappelijk Dienstverleners, MEE Noord-West Holland, Stichting Welzijn Beverwijk en de wijkverpleegkundige van ViVa! Zorggroep. Alle partijen ondertekenen nu een samenwerkingsovereenkomst. Daarin staat beschreven hoe de medewerkers in de Sociale teams werken en met inwoners tot een ondersteuningsplan komen. Maar ook hoe zij moeten omgaan met gegevens van burgers en met eventuele klachten. De overeenkomst regelt ook de privacy van burgers. Er worden niet meer gegevens vastgelegd dan nodig en er is altijd toestemming nodig van de inwoner zelf, of van een ouder of vertegenwoordiger, als het bijvoorbeeld gaat om kinderen. Uitwisseling van gegevens kan alleen onder voorwaarden. Zorgvuldigheid staat voorop. Daarnaast is veiligheid natuurlijk heel belangrijk. Net als andere professionals moeten de leden van de Sociale teams zich houden aan richtlijnen als zij vermoeden dat er sprake is van huiselijk geweld, kindermishandeling, of risico’s bij jongeren. Door deze zaken nu vast te leggen in een overeenkomst is voor de medewerkers in de teams duidelijk hoe zij moeten omgaan met allerlei zaken waar zij in de praktijk mee te maken hebben. En kunnen zij dit ook aan inwoners goed uitleggen.

Sociale teams voor alle inwoners
Bij het Sociaal team kunnen inwoners van Beverwijk terecht met allerlei vragen. Denk aan relaties en gezin, welzijn en gezondheid, inkomen, mantelzorg, contacten, wonen of zorg. Het Sociaal team helpt bij vragen of problemen waar men zelf niet uitkomt en verwijst naar gespecialiseerde hulp of zorg als dat nodig is. Doel van het team: snellere hulp en problemen oplossen voordat ze groter worden, kijken naar wat mensen zelf kunnen doen of waar de omgeving hen bij kan helpen. Maar ook kijken wat mensen kunnen betekenen in de buurt of voor medebewoners. De teams werken nu vooral vanuit het buurthuis Wijk aan Duin en het wijkcentrum Prinsenhof. Nu de teams in heel Beverwijk en Wijk aan Zee aan de slag gaan, zullen zij beter zichtbaar en bereikbaar zijn voor iedereen. Na de zomervakantie gaan de teams daar veel aandacht aan geven en dan horen jullie ongetwijfeld meer.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz