Sportonderzoek

NIEUWS
Sport Beverwijk Wijk aan Zee

BEVERWIJK – Donderdag 18 februari vindt een vergadering plaats van de raadscommissie.

De commissie bespreekt onder meer het breed sportonderzoek dat in 2015 is uitgevoerd onder inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee. De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt voor het opstellen van de sportnota 2016-2019. Ook de Cultuurvisie 2016-2019 staat op de agenda van de raadscommissie.

In 2016 zal het college van B&W een nieuwe sportnota presenteren aan de gemeenteraad. Het breed sportonderzoek 2015 dient als basis van deze nota. Door het onderzoek te gebruiken als input voor het nieuwe sportbeleid, kan de raadscommissie richting geven aan de sportdoelstellingen van de gemeente. De raadscommissie gaat in gesprek over de vijf pijlers onder het nieuwe beleid: 1) sport in de buurt, 2) vitale sportverenigingen, 3) open sportaccommodaties, 4) sportieve samenwerking en 5) ruimte voor talent. Deze pijlers zijn erop gericht het sportnetwerk in de gemeente te versterken en sport laagdrempelig te maken en te houden.

In het collegeprogramma 2014-2018 heeft het college zich voorgenomen op verschillende fronten te werken aan een langetermijnvisie, onder meer op het gebied van het lokale cultuurbeleid. In de visie wordt antwoord gegeven op de vragen waarom kunst, cultuur en erfgoed belangrijk zijn voor Beverwijk en hoe hier in de toekomst mee wordt omgegaan. De commissie kan in de vergadering input geven, waarna het college de gemeenteraad in april zal vragen de visie vast te stellen. Daarna volgt een uitwerking van de visie. Daarbij worden organisaties en inwoners betrokken.

De vergadering in de raadzaal van het stadhuis begint om 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.
Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz