Startbijeenkomst Preventie- en handhavingsplan Alcohol

NIEUWS
Gemeente Beverwijk
Bron: Gemeente Beverwijk

BEVERWIJK – Op 30 juni om 16.30 uur in het Stadhuis informatie over preventie alcoholgebruik en handhaving van Drank- en horecawet.

De gemeenteraad van Beverwijk heeft op 5 juni 2014 het Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016 vastgesteld. Dit plan is op 19 juni 2014 in werking getreden.

Het Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016 bevat de hoofdzaken van het beleid ten aanzien van de preventie van alcoholgebruik, met name onder jongeren, en de handhaving van de Drank- en horecawet. In het plan worden activiteiten genoemd met betrekking tot zowel preventie (DOMST, voorlichting) en handhaving (leeftijdscontroles, controles inrichtingen).

Horecaondernemers, scholen, sportverenigingen, supermarkten,organisatoren van evenement en bijvoorbeeld buurthuizen krijgen te maken met de uitvoering van dit plan en de preventie van alcoholgebruik onder jongeren, nu zij op verschillende manieren met jongeren in contact staan en / of alcohol verstrekken.

Namens het college van burgemeester en wethouders, wordt deze doelgroep uitgenodigd voor een bijeenkomst op maandag 30 juni om 16.30 uur in de raadszaal van het Stadhuis aan het Stationplein 48 te Beverwijk, waarbij wethouder Jaqueline Dorenbos, vanuit de portefeuille Volksgezondheid, het plan zal toelichten.

Programma

16.15 uur Inloop met kopje koffie/thee
16.30 uur Toelichting Preventie- en handhavingsplan door Jaqueline Dorenbos en mogelijkheid tot stellen van vragen
17.00 uur Afsluiting

Aanmelden

Meldt je aan uiterlijk vrijdag 27 juni 2014 via n.wijdenes@beverwijk.nl, a.veenstra@beverwijknl, of via telefoonnummer 0251 256 256.


Widget is loading comments…


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz