Stg. Welzijn ‘’goed bezig ’’

NIEUWS


BEVERWIJK – Is Stichting Welzijn Beverwijk in staat om de peuteropvang en welzijnswerk in de gemeente goed uit te blijven voeren?

Dit was een van de vragen waarover werd gesproken naar aanleiding van een rapportage dat onderzoeks- en adviesbureau Berenschot heeft uitgevoerd. De raadscommissie behandelde afgelopen donderdag een collegebrief waarin de resultaten van dit onderzoek aan de orde kwam.

Onderzoeksresultaten: dienstverlening op orde Berenschot concludeerde dat de geleverde diensten, voor zo ver meetbaar, ‘’op orde’’ zijn en qua kwaliteit bovengemiddeld van aard. Een goede score, zeker wanneer men nagaat dat de stichting een aantal zware jaren achter de rug heeft. Uiterwijk (Vrij! Beverwijk) sprak zelfs van ‘’een aantal rampjaren’’ die nu achter ons liggen. Het waren met name financieel gerelateerde problemen. Die tijd is voorbij, zo mag nu worden geconcludeerd. Wel zijn er aandachtspunten voor de organisatie, zoals een goede bezetting en aandacht voor een gezonde financiële huishouding om het werk aan te blijven kunnen en inwoners te kunnen bedienen. Een mogelijke fusie, met een gelijknamige stichting in Velsen, zou op termijn een optie kunnen zijn. Berenschot adviseerde daar in de rapportage echter negatief over tot in elk geval 2020.

Voor PvdA woordvoerder Gezer was het in ieder geval duidelijk ‘’dat zij hun uiterste best doen om de verbeteringen door te voeren, maar ook moeten we het voor de toekomst wat tijd gunnen.’’ Zijn fractie toonde zich tevreden, net als de fracties van onder meer GroenLinks, D66 en Samen Beverwijk. De laatst genoemde fractie maakte een compliment naar Stichting Welzijn. Van Luijn zei, na de stukken te hebben bestudeerd, ‘’apetrots te zijn’’ op wat de stichting voor de inwoners van Beverwijk voor elkaar krijgt.
De fractie van Democraten Beverwijk, eveneens blij met de resultaten, voegde in de discussie nog de vraag toe hoe de verbeteringen vorm krijgen. Met name ‘’het hoe in het proces en de regie’’ waren Hazeveld nog onhelder: ‘’een visie voor de toekomst ontbreekt.’’

Wethouder Niele gaf aan dat ‘’de samenwerking met de stichting goed is.’’ Ze toonde zich content met het uitgebrachte rapport dat tegelijkertijd een aantal aandachtspunten bevat om de organisatie verder te professionaliseren. Hierover zei ze: ‘’we zijn blij met Welzijn, maar de professionalisering heeft nog wel wat om handen.’’ Een betere bedrijfsvoering, innovatie en communicatie zijn bijvoorbeeld enkele aandachtsgebieden. Wil de stichting in de toekomst net zo effectief diensten aanbieden in de regio, dan ligt een mogelijke fusie op de loer. In tegenstelling tot wat het rapport stelde, gaf Niele in de raadscommissie aan dat dat wat haar betreft ‘’niet in steen geschreven is’’, en met een eventuele fusie misschien wel eerder begonnen kan worden.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz