Toename afvaldumping in Beverwijk

NIEUWS
Bron: Gem Beverwijk   Afvalberg Geijsendorfferlaan

BEVERWIJK – Al jaren heeft Beverwijk te maken met een sterke toename van illegale afvaldumping, vooral rondom de ondergrondse afvalcontainers.

Iedere dag komen hierover meldingen binnen. De gemeente gaat daarom een plan van aanpak opstellen om de afvaldumpingen tegen te gaan. Veelal betekent het dat het gedrag van de dumpers eerst moet veranderen, waardoor de overlast van dumpingen afneemt en voor alle bewoners ook de ergernis hierover. Wethouder J. Dorenbos: “Een schone openbare ruimte is belangrijk om jezelf fijn te voelen in jouw wijk.”

Tijdens de feestdagen is er tevens elk jaar weer sprake van een toename van illegaal gedumpt afval ten opzichte van de rest van het jaar. De meeste illegale dumpingen vinden onder andere plaats in de wijken Meerenstein, Oranjebuurt en rondom het Kuenenplein. Ook elders in de gemeente zijn er locaties met veel illegaal gedumpt afval. Al dit afval moet worden opgeruimd. Jaarlijks kost het opruimen ongeveer € 75.000,- en deze kosten nemen alleen maar toe. Dit wordt uiteindelijk allemaal door de bewoners betaald vanuit de afvalstoffenheffing.

De gemeente doet veel om de overlast aan te pakken, bijvoorbeeld door handhaving, informeren (onder andere via de gemeentelijke website), snelle opruimacties en extra inzameling op de bekende dumplocaties. De gemeente probeert zoveel mogelijk te achterhalen wie de dumpers zijn en dat lukt steeds vaker. De dader krijgt een proces verbaal en de kosten voor het opruimen worden bij hem/haar in rekening gebracht. Desondanks is dat nog steeds niet afdoende.

Ook Wijk aan Zee kent dit probleem  Foto: Dirk-Jan Prins

Er wordt van alles gedumpt. Dat varieert van kartonnen dozen en volle vuilniszakken tot koelkasten, meubels, hout e.d. Voor iedereen is dit een grote ergernis en het straatbeeld wordt hierdoor vervuild. Ook trekt het afval ongedierte aan vanwege de voedselresten en levert het gevaar op voor spelende kinderen vanwege het rondslingerende glas, gevaarlijke stoffen of scherpe onderdelen.

Afval gratis inleveren en laten ophalen

Het dumpen van afval is helemaal niet nodig. Vaak kunnen kartonnen dozen worden opgevouwen en in de ondergrondse container. Nog beter is het om dit met het oud papier weg te brengen naar de papierverzamelcontainers bij supermarkten of elders in de wijken. Al het grofvuil kan gratis onbeperkt ingeleverd worden bij het Afvalbrengstation nabij het BUKO-terrein aan de Binnenduinrandweg. Ook kunnen meubels, koelkasten e.d. na afspraak door afvalbedrijf HVC worden opgehaald (maximaal vijf keer per jaar per huishouden). Bij elkaar zijn er dus voldoende mogelijkheden om het afval op een juiste wijze aan te bieden.

Illegale dumping en afvaloverlast kunnen gemeld bij de gemeente via telefoonnummer 0251 256256

Via verbeterdebuurt.nl zijn de problemen prima te melden of met de APP Verbeterdebuurt.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz