Tulip Oil, een nieuwe buur voor Wijk aan Zee

NIEUWS

WIJK AAN ZEE – Vanaf het strand van Wijk aan Zee is bij helder weer goed te zien dat er gewerkt wordt aan het opzetten van een nieuw boorplatform.

De proefboringen van Tulip Oil          Foto: Dirk-Jan Prins

De installatie komt op zo’n 20 km uit de kust. Het wordt een onbemand platform dat de komende 10 a 20 jaar gas uit het blok concessie Q07 – Q10a zal oppompen.

In 2017 heeft Tulip oil in Hotel het Hoge Duin in Wijk aan Zee een inloop informatieavond gehouden. Toen was het idee om het gas via een nieuw aan te leggen pijpleiding in Wijk aan Zee aan land te brengen. De Stichting Milieuherstel Wijk aan Zee heeft vanaf dat moment contact met Tulip Oil onderhouden. De stichting vraagt aandacht voor de invloed van industriële activiteiten in de omgeving op de samenleving.

Het plan is inmiddels gewijzigd!

In plaats van aanlanding en verwerking van het gas bij Wijk aan Zee, zal het boorplatform worden aangesloten op het bestaande leidingen netwerk op de Noordzee. Het gas komt dan uiteindelijk bij Hoek van Holland, of op de Maasvlakte, voor verwerking.

De werkzaamheden aan de installatie zullen tot begin 2019 duren. Daarna begint het oppompen van gas. Met 292 BCF winbare inhoud behoort het aangeboorde gasveld tot de grootste die sinds 2002 zijn gevonden. Afhankelijk van economische factoren wordt verwacht dat de installatie zo’n 15 jaar in gebruik zal zijn.

Desgevraagd zegt Bas van den Born van de Stichting Milieuherstel Wijk aan Zee: “Dat aanlanding en verwerking van het gas bij Wijk aan Zee niet doorgaat is een meevaller. In gesprekken heb ik Tulip Oil leren kennen als een bedrijf dat zich bewust is van de invloed van haar activiteiten op de omgeving. Het valt natuurlijk niet weg te poetsen dat wij meer dan 10 jaar in de verte een platform zullen zien. Maar belangrijker is dat dit platform, zo net naast de vaargeul naar IJmuiden, ook diverse risico’s met zich meebrengt. De Stichting wil over de maatschappelijke invloed daarvan nog met Tulip Oil van gedachten wisselen.”


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz

1 thought on “Tulip Oil, een nieuwe buur voor Wijk aan Zee

Comments are closed.