Twee extra intercity’s op Kennemerlijn

NIEUWS

BEVERWIJK – De dienstregeling van de Kennemerlijn wordt uitgebreid met twee intercity’s.

Bron: Gemeente Beverwijk                 Foto: Dirk-Jan Prins

Eén in de ochtend- en één in de avondspits. Dit is het resultaat van intensief overleg van de gemeenten langs de Kennemerlijn en NS, provincie Noord-Holland en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). De uitbreiding gaat in bij de nieuwe dienstregeling in december 2017. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan een grote wens van de gemeente Haarlem, Bloemendaal, Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Castricum, Heiloo en Alkmaar.

De afgelopen maanden heeft constructief overleg plaatsgevonden over de problemen op de Kennemerlijn. Dit heeft geleid tot een positieve uitkomst. Het uitbreiden van het aantal intercity’s was een belangrijk onderwerp van gesprek. De reden hiervoor is dat de ochtenden avondspits ruimer zijn dan de huidige dienstregeling. De regiogemeenten vinden het wenselijk dat er na 9 uur nog een intercity vanuit Alkmaar naar Haarlem rijdt. Veel scholieren en studenten reizen ’s middags voor 16 uur uit Haarlem terug naar huis. Daarom start de spits-intercity van Haarlem naar Alkmaar vóór 16 uur.

Wethouder Jaqueline Dorenbos, initiator van het overleg en woordvoerder namens de gemeenten, geeft aan blij te zijn met het bereikte resultaat voor de korte termijn. “Belangrijk, want de Kennemerlijn is een onmisbare schakel in onze verbinding met de rest van de Randstad. Voor de korte termijn zijn de twee extra intercity’s het hoogst haalbare. NS investeert weer in de Kennemerlijn en de lijn staat nu echt weer op de agenda!” Toch is de wethouder nog niet tevreden. Voor de lange termijn verkennen de partijen verschillende OV scenario’s voor de Kennemerlijn, waarbij naast de trein ook naar de bus gekeken wordt. “Er is echt meer nodig om reizigers te verleiden met het OV te reizen in plaats van met de auto. Ik denk aan een verdere uitbreiding van het aantal intercity’s in beide richtingen.” Wethouder Dorenbos vult aan: “De drukte op de weg neemt door de aantrekkende economie al sterk toe. Die trend zal naar verwachting nog flink  doorzetten. Daarom wordt het steeds belangrijker dat openbaar vervoer een goed alternatief biedt in het woon-werkverkeer. Het bieden van OV dat past bij de vraag van de reiziger, speelt vanzelfsprekend ook een belangrijke rol.”

Andere onderwerpen tijdens de overleggen met NS zijn de aansluiting van de Kennemerlijn op andere lijnen, de punctualiteit en de uitval van treinen. NS geeft aan dat het de laatste tijd veel beter gaat. Het aantal klachten neemt volgens NS substantieel af. Afgesproken is dat de partijen in gezamenlijk overleg twee keer per jaar de vinger aan de pols blijven houden. Er wordt goed gemonitord hoe de stand van zaken is op de punten punctualiteit, uitval, aansluitingen en klachten.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz