Uitbreiding energienetwerk

NIEUWS

De provincie Noord-Holland heeft in kaart gebracht waar de nieuwe ondergrondse elektriciteitsleidingen tussen Beverwijk en Oterleek (gemeente Alkmaar) het best gelegd kunnen worden.

Samen met de betrokken gemeenten Beverwijk, Zaanstad, Uitgeest, Castricum en Alkmaar wordt dit plan nu verder uitgewerkt. Er zijn 3 routes voor de ondergrondse kabels geïnventariseerd. De gekozen variant heeft vanwege milieu- en technische redenen de voorkeur. Deze kabelroute wordt binnenkort geoptimaliseerd en besproken met de belanghebbenden in de omgeving. De definitieve route ligt eind 2020 ter inzage.

Energienetwerk

Het netwerk wordt uitgebreid met een ondergrondse elektriciteitskabel. Deze kabel is een aanvulling op de bestaande elektriciteitsmasten. Daarnaast bouwt netbeheerder TenneT een inpandig schakelstation in Beverwijk en wordt op het bestaande elektriciteitsstation in Oterleek een extra veld (een soort stoppenkast) gemaakt. Voordat de aanleg start, vinden er gesprekken met grondeigenaren plaats en wordt er onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld de gesteldheid van de grond en de aanwezige flora en fauna. Ook moeten de bestemmingsplannen nog worden aangepast.

Omdat de vraag naar elektriciteit hard groeit, wordt er steeds meer duurzame elektriciteit opgewekt door zonneweiden en windparken (op zee). De energie die daar wordt opgewekt gaat met elektriciteitsleidingen naar de verschillende plekken in de provincie. Om dit transport mogelijk te maken, is het nodig het elektriciteitsnetwerk in Noord-Holland te versterken.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz