Verbeter de buurt verbetert jouw buurt!

NIEUWS
Bron: Gemeente Beverwijk

BEVERWIJK – Ook de gemeente Beverwijk maakt gebruik van Verbeterdebuurt.

Verbeterdebuurt.nl is hét meldingsplatform voor de openbare ruimte waar iedereen aan kan meedoen. Het verlaagt de drempel voor het melden van problemen én het aandragen van ideeën voor de buurt. Problemen over de directe woonomgeving zoals losliggende stoeptegels, kapotte straatverlichting, ongedierte, zwerfvuil of vernielingen kunnen direct gemeld worden. Inwoners zetten zo hun klachten letterlijk op de kaart. Bovendien kan Verbeterdebuurt worden ingezet om aan de slag te gaan met zelfbedachte ideeën. Zo kunnen inwoners samen met elkaar de leefomgeving helpen verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn aan het aanleggen van een buurtmoestuin, een sportveldje of de organisatie van buurtbarbecue.

Verbeter de buurt maakt niet alleen de meldingen zichtbaar, maar ook de stand van zaken. Een doorgegeven probleem komt direct in de werkplanning van onze medewerkers terecht, zodat de melding ook een zichtbaar vervolg krijgt. Wanneer een probleem is opgelost, is dat eenvoudig te zien doordat de rode punaise verandert in een groene vlag. Verbeterdebuurt bestaat sinds 2009 en verwerkt 10.000 meldingen per jaar. Ongeveer 75% van alle Nederlandse gemeenten doet actief mee aan Verbeterdebuurt.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz