Verlengde Voorstraat Wijk aan Zee, oversteken

NIEUWS
zebra
Bron: Gemeente Beverwijk

WIJK AAN ZEE – Om het veilig oversteken van de Verlengde Voorstraat te verbeteren, worden de rijweg, fietspaden en voetpaden ter hoogte van het Boothuisplein en de Zeecroft aangepast.

De Verlengde Voorstraat is op drukke dagen moeilijk over te steken door de onafgebroken stroom van verkeer in beide richtingen. Door het maken van twee middeneilanden (vluchtheuvels) kan de Verlengde Voorstraat in twee fasen overgestoken worden. De rijweg buigt iets uit om hier ruimte voor te maken. De oversteken worden aangelegd om de veiligheid van de voetganger en fietser te verbeteren.

Wat gaat er gebeuren

Ter hoogte van het Boothuisplein komen 17 parkeerplaatsen te vervallen om ruimte te creëren voor het middeneiland. Bij de Zeecroft wordt de bushaven opgeheven en wordt de bushalte direct aan de weg gemaakt. Bij de Zeecroft kunnen op deze manier 6 parkeerplaatsen gerealiseerd worden.

Informatiebijeenkomst

Er is een Voorlopig Ontwerp van de voorgenomen werkzaamheden opgesteld. Om informatie te geven aan jullie en om opmerkingen en wensen te horen, heeft de gemeente een bijeenkomst georganiseerd op:

woensdag 29 juni, tussen 18.30 en 21.00 uur in De Moriaan, Dorpsduinen 4 te Wijk aan Zee

Jullie kunnen binnenlopen wanneer het jullie het beste uitkomt. Er zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om toelichting te geven op de plannen en uw vragen te beantwoorden. Er wordt geen presentatie gegeven. Tekeningen van het ontwerp zijn aanwezig. Tijdens deze avond, is het mogelijk een reactie achter te laten. Mocht iemand na de avond nog willen reageren, dan kan dit tot en met vrijdag 15 juli 2016.

Er zijn verschillende manieren om jouw reactie achter te laten:

  • schriftelijk: Gemeente Beverwijk, t.a.v. de heer M. Spreeuw, Postbus 450, 1940 AL Beverwijk
  • per e-mail
  • online via dit formulier

Vervolg

Alle reacties worden beoordeeld en beantwoord in een inspraaknotitie. Voor zover mogelijk worden de reacties verwerkt in het Definitief Ontwerp (DO). Het DO én de inspraaknotitie worden door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Insprekers krijgen de inspraaknotitie toegezonden. Deze stukken worden ook op deze pagina gepubliceerd. Hiernaast start de technische voorbereiding en het contracteren van de aannemer. Wij proberen de uitvoering in de winter -en voorjaarsmaanden 2016/2017  te starten. De exacte data en periode zijn nog niet bekend. Daarover wordt nader geïnformeerd.


 Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz