Vier participatiesessies

NIEUWS

BEVERWIJK – En dit alles ter verduidelijking van het Detailhandelsbeleid

De Meubelboulevard e.o.  Bron: Gemeente Beverwijk               Foto: Dirk-Jan Prins

Begin september 2017 organiseert de gemeente vier sessies voor ondernemers en pandeigenaren uit verschillende winkelgebieden. In de sessies wordt informatie opgehaald en verduidelijking gegeven over het Detailhandelsbeleid. De participatiesessies maken deel uit van het Plan van Aanpak voor de verduidelijking en aanpassing van het Detailhandelsbeleid, dat het college in juli 2017 heeft vastgesteld.

Het plan van aanpak gaat uit van vier sessies voor:
1. het Centrum (hoofdwinkelstructuur, aanloopstraat, verspreide bewinkeling Centrum),
2. de dagelijkse boodschappenterreinen (Plantage, Marlo, Wijkerbaan en Wijk aan Zee),
3. de transformatiegebieden (H. Mandeweg, Hilbersplein en verspreide bewinkeling niet zijnde centrum),
4. de Meubelboulevard e.o.

De bovengenoemde gebieden hebben ieder hun eigen karakter en vragen om een gerichte aanpak en gericht beleid. Om alle gebieden goed tot hun recht te laten komen en voldoende aandacht te schenken aan de specifieke aspecten die per gebied spelen, is gekozen voor vier afzonderlijke bijeenkomsten. Samen met de ondernemers wordt gediscussieerd over een toekomst voor het gebied met kansen, mogelijkheden en perspectief.

Naar aanleiding van de brief van de gemeenteraad van 15 juni 2017, waarin de raad vraagt om het Detailhandelsbeleid te verduidelijken dan wel aan te passen, heeft het college op 18 juli 2017 een Plan van Aanpak voor de verduidelijking en eventuele aanpassing van het Detailhandelsbeleid vastgesteld. Een eerste actie is informatie ophalen bij ondernemers en pandeigenaren. In juli zijn de ondernemers geënquêteerd en begin september kan men deelnemen aan een van de participatiesessies. De opgehaalde informatie en resultaten van de sessies worden geanalyseerd en aan de gemeenteraad teruggekoppeld.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz

3 thoughts on “Vier participatiesessies

  1. Platgooien die zooi. Net als de Breestraat. Waarom de Breestraat helemaal verbouwen en aanpassen en weer verbouwen wat waarschijnlijk miljoenen kost terwijl de Breestraat voor wel 40% of meer leeg staat en dat veel beverwijkers uitwijken naar het gezellige winkel gebied van Heemskerk. Zorg eerst dat je alle panden weer vol krijgt en dan de straat opbreken.

  2. Om te beginnen zouden alle borden van het pand gehaald moeten worden, het ziet er zo al jaren heel armoedig uit. Geen fraai aanzien wanneer je van de snelweg Beverwijk inrijd.

Comments are closed.