Vindsubsidies

NIEUWS
Vindsubsidies.nl
Bron: Gemeente Beverwijk

IJMOND – Geld vinden wordt makkelijker voor verenigingen en organisaties in de IJmond

Verenigingen, organisaties en inwonersinitiatieven in de IJmond kunnen vanaf 2018 makkelijker op zoek naar geld voor hun activiteiten en projecten. Via de websites van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen kunnen zij straks rechtstreeks de landelijke database van Vindsubsidies.nl raadplegen, met daarin de informatie over alle beschikbare particuliere, landelijke, provinciale en regionale fondsen en regelingen.

Regelmatig kloppen maatschappelijke organisaties zoals verenigingen, buurthuizen of inwonersinitiatieven voor ondersteuning aan bij de gemeente als zij op zoek zijn naar alternatieve financiering voor hun activiteiten, projecten of investeringen. Niet alleen met het doel om meer geld binnen te krijgen, maar ook om minder afhankelijk te worden van gemeentelijke subsidie.

De IJmond-gemeenten hebben besloten in zee te gaan met Vindsubsidies.nl. Dit bedrijf heeft een landelijke database ontwikkeld waarin niet alleen (vrijwel) alle fondsen en regelingen zijn opgenomen, maar waarin deze ook direct door organisaties en verenigingen digitaal zijn te raadplegen en te gebruiken. Deze database, het digitale fondsenloket, krijgt een directe link via de website van de gemeenten, waardoor het voor organisaties en verenigingen eenduidig en eenvoudig te bereiken is. Ook het direct indienen van aanvragen bij fondsen is via het digitale loket mogelijk.

Het researchteam van Vindsubsidies actualiseert dagelijks de zeer gedetailleerde regelingenbeschrijvingen in de database van het fondsenloket. Daarnaast verzorgt zij een dagelijkse nieuwsvoorziening met het belangrijkste Europese, nationale, en regionale subsidienieuws. Begin 2018 wordt het fondsenloket opengesteld. Daarover zal uitgebreid worden bericht. De gemeenten volgen het gebruik nauwkeurig en zullen ook de raadplegers vragen naar hun ervaringen. Op basis daarvan nemen de gemeenten eind 2018 een besluit over eventuele voortzetting van de deelname.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz