Vrijwilligers hard nodig

NIEUWS

BEVERWIJK – Ouderenprojecten scoren beter als vrijwilliger veel invloed heeft. 

Vitaliteit ontmoet kwetsbaareid
Bron:  Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK

Zevendertig projecten – met als centraal thema de ontmoeting tussen de vitale senior en kwetsbare oudere – brachten liefst 14.495 kwetsbare ouderen en 2.855 vitale senioren bij elkaar. Op woensdag 25 maart delen Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK de resultaten en leerpunten op de Parade Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid in Den Haag met ruim 550 deelnemers. De belangrijkste conclusie is dat projecten waarin vitale senioren niet alleen meedoen maar ook mee beslissen, het beter doen.

Om een project succesvol te maken, moeten vrijwilligers mede aan het roer staan. Bij de best scorende projecten bestaat het team zelfs voor 57% uit onbetaalde krachten. Bij de minst succesvolle projecten komt het vaak voor dat de projectgroep alleen uit betaalde krachten bestaat. Koeno Sluyterman van Loo, secretaris-directeur van Fonds Sluyterman van Loo: ‘Het verschil zit hem in die persoonlijke gedrevenheid en creativiteit in praktische zaken die goede vrijwilligers in een projectteam inbrengen’.

Betaalde kracht onmisbaar

Toch is met een grote rol voor vrijwilligers het succes van een project niet verzekerd; een andere conclusie is dat een betaalde coördinator of aanjager vooral in de beginfase essentieel is om een initiatief van de grond te krijgen. Uit diverse projecten blijkt dat het voor vrijwilligers bepalend is of zij goed begeleid worden en of zij op iemand terug kunnen vallen: ‘Als de druk te groot wordt, haken de vitale senioren af’.

1-op-1 is geen succesrecept

Opvallend is dat 1-op-1 ontmoetingen lang niet altijd het beste resultaat geven. Frieda de Pater, directeur van Stichting RCOAK: ‘Wij hadden juist hoge verwachtingen van deze ontmoetingen, met name vanwege dat 1-op-1, mens tot mens contact’. De resultaten laten echter zien dat een kleine groep (drie tot acht personen) het beste scoort. De frequentie van de ontmoetingen is hoger en deze projecten scoren het beste qua warmte: er ontstaat vaker een sterke klik tussen vitale senioren en kwetsbare ouderen en beide groepen doen actief mee. De Pater: ‘Uiteindelijk toch niet zo raar; een kleine groep geeft meer ruimte voor contact maar vraagt minder van je dan een 1-op-1 ontmoeting, je kunt je makkelijker even terugtrekken. Voor maatjesprojecten daarom een punt om nog eens goed over na te denken’.

Actueel en urgent

Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid komt op het goede moment. Juist nu de gemeenten steeds meer taken krijgen in de uitvoering van zorg en welzijn is er veel behoefte aan dergelijke initiatieven. Ondanks de grote drukte bij de gemeenten rondom deze transitie, is de belangstelling bij meer dan de helft van de projecten groot. Het ministerie van VWS heeft het programma nauw gevolgd, omdat het ziet dat Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo belangrijk werk doen door interessante maar nog niet bewezen particuliere initiatieven met startkapitaal te helpen om van de grond te komen. Daarbij wordt niet alleen grote betrokkenheid van vitale senioren verkregen, maar ook belangstelling van gemeenten. Ook zij hebben belang bij vernieuwing en kunnen er aan bijdragen een succesvolle benadering duurzaam te maken.

Museum en voetbal

Naast de voor hen bekende partners in zorg en welzijn betrekken de fondsen nieuwe, verrassende partners. Binnen het programma ondersteunen zij twee projecten van musea en twee projecten bij clubs in het betaald voetbal. Beide groepen delen tijdens de parade hun kennis en ervaringen met hun vakgenoten.

Successen én missers

Het programma Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid heeft veel succesvolle projecten opgeleverd, zo is er bij 35 van de 37 projecten sprake van een sterke klik tussen de deelnemende vitale senioren en kwetsbare ouderen. Maar er zijn natuurlijk ook zaken niet goed gegaan: niet alle projecten is het gelukt om voldoende vrijwilligers te werven, of de kwetsbare ouderen bleven thuis. De fondsen zien ook dat als winst: ‘Juist van wat niet goed is gegaan hebben we veel geleerd. Bijvoorbeeld dat je mensen moet op aanspreken op hun kracht, niet op hun kwetsbaarheid. Tijdens de parade zullen we daarom ook aandacht besteden aan wat niet goed is gegaan’.

Na 25 maart 2015 is het niet afgelopen met de initiatieven uit het programma: 36 van de 37 projecten maken op de één of andere manier een doorstart.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz