Vwo-leerlingen pakken zwerfafvalprobleem aan

NIEUWS
Foto: Dirk-Jan Prins

BEVERWIJK – Op maandag 16 januari 2017 start de Waste Away Challenge op het Kennemer College aan de Büllerlaan in Beverwijk.

Wethouder J. Dorenbos geeft het startschot. De Waste Away Challenge is een educatief programma op het voortgezet onderwijs over het verminderen van (zwerf)afval. Van het Kennemer College participeren ongeveer 75 vwo-leerlingen, uit vijf 3e klassen, aan het educatieve programma.

Het doel van het programma is om de leerlingen uit te dagen en te betrekken bij het vinden van oplossingen voor de aanpak van zwerfafval en het verbeteren van afvalscheiding in en rond de school. Tegelijkertijd wordt bij de leerlingen kennis en bewustwording gegenereerd over het belang van een schone leefomgeving, doordat de leerlingen als het ware met de neus op de feiten worden gedrukt. Zij gaan niet alleen inzien dat de effecten van zwerfafval op het milieu groter en schadelijker zijn dan gedacht, maar ook krijgen ze inzicht in de economische gevolgen die het met zich meebrengt.

Om het milieu te sparen en grondstoffen niet uit te putten, is het van belang om afval te scheiden en te recyclen. Het educatieve programma past bij de doelstellingen van Nederland Schoon om minder zwerfafval op straat te krijgen en bij de maatregelen van de overheid om over te gaan naar een circulaire economie (een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren).

Van businessplan tot uitvoering

De leerlingen maken per team een businessplan en gaan gedurende twee weken aan de slag met deze plannen. Ter afsluiting van het programma geeft ieder team op de finaledag (vrijdag 27 januari) een korte presentatie van het businessplan. Hieruit volgen vijf finalisten waarvan de jury één winnaar kiest. Zo worden de leerlingen actief betrokken bij het werken aan creatieve oplossingen voor milieuproblemen. Goede initiatieven kunnen eventueel breder worden uitgerold.

Binding met schoolvakken

Ook sluit de Waste Away Challenge goed aan op meerdere vakken op het voorgezet onderwijs. Zo is er een duidelijke binding met vakken als Economie en Management & Organisatie vanwege het ondernemerschap dat nadrukkelijk aan bod komt tijdens het programma. Tevens past het goed bij vakken als Biologie (afbraaktijden en ecologische schade) en Maatschappijleer (rentmeesterschap van de mens).


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz