Wijk aan zee “getest”

NIEUWS
Ondergelopen straten
Bron: Gemeente Beverwijk

WIJK AAN ZEE – Zoals iedereen nog vers in het geheugen staat, stond het een aantal maanden geleden blank in de straten van Wijk aan Zee .

De natuur had zijn best gedaan zodat vakmensen konden constateren dat de wateruitloop op het strand niet voldoende water kan verwerken. Ondanks dat de gemeente afgelopen jaar ook vele waterputten in straten had aangebracht en vernieuwd. Nu is het besluit genomen om niet nogmaals een dergelijk waterballet af te wachten. De waterafvoer op de Dorpsweide is daarom nu al in gebruik genomen. Nu maar kijken of de natuur Wijk aan Zee nogmaals kan verrassen.

Hieronder staan alle aanpassingen door de gemeente aangegeven. 

De wateroverlast in Wijk aan Zee die kan ontstaan bij zeer harde regen, wordt opgelost. De overstort op het strand is dan niet meer nodig. Het water dat niet direct verwerkt kan worden door het rioolstelsel, stroomt via een nooduitlaat naar de Dorpsweide bij de Zeecroft.

Werkzaamheden Gasthuisstraat

Er wordt een nieuw rioolsysteem aangelegd in de Gasthuisstraat. Het regenwater wordt dan apart opgevangen. Ook de openbare verharding en dak=oppervlakken van woningen (waar mogelijk) worden op een infiltratieriool aangesloten. De rioolwerkzaamheden bieden een mooie gelegenheid om het wegprofiel te moderniseren. Wat betekent dat:
  1. het gedeelte tussen huisnummer 30 en de Julianaweg blijft hetzelfde
  2. vlakbij de aansluiting op de Julianaweg wordt in de Gasthuisstraat een waterdrempel aangebracht. Deze voorkomt dat regenwater zich verzamelt op kwetsbare plekken en daar voor wateroverlast en schade zorgt. De waterdrempel is dezelfde als de waterdrempels in de Relweg en vormen geen belemmering voor het verkeer.
  3. in het gedeelte tussen huisnummer 30 en de Van Ogtropweg is gekozen voor een ander wegprofiel en een eenduidige inrichting. Foutief parkeren wordt hierdoor voorkomen en de hulpdiensten kunnen het achtergelegen parkeerterrein aan de Gasthuisstraat goed bereiken
  4. het parkeervak ter hoogte van huisnummer 12 komt te vervallen. De 5 parkeervakken aan het eind van de Gasthuisstraat worden opnieuw gerangschikt. Foutief parkeren wordt hiermee voorkomen
  5. de waterdrempel bij Gasthuisstraat nr. 4 zorgt ervoor dat bij hevige regen niet langer wateroverlast optreedt bij de huisnummers 6 tot en met 12. De straat langs de woningen wordt verlaagd aangelegd ten opzichte van de stoep. Het overtollige water kan dan niet langer de laag gelegen woningen binnenstromen.

    Met deze maatregelen is de wateroverlast in de Gasthuisstraat verleden tijd!

Planning

De werkzaamheden starten op 15 september en is gereed op 1 december 2014

Metingen, monstername en analyses

Tijdens het badseizoen neemt de gemeente na elke overstorting monsters van het zeewater. Het strand wordt geïnspecteerd en het rioolvuil wordt opgeruimd. De resultaten van de zeewatermonsters worden aan het einde van het badseizoen aan Rijkswaterstaat gerapporteerd. Rijkswaterstaat neemt elke 14 dagen een monster van het zwemwater in Wijk aan Zee en laat dit onderzoeken.


Widget is loading comments…


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz