Lid WMO-raad worden?

NIEUWS

Afbeeldingsresultaat voor wmo raad beverwijk


BEVERWIJK – Vanaf 2015 is er veel veranderd binnen de samenleving.

Mensen moeten meer zelf doen. Familie en buren krijgen daarbij een belangrijke rol. Belangrijkste doelstelling is iedere burger zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen in onze mooie stad. Om de meest kwetsbare mensen in Beverwijk de juiste zorg en aandacht te kunnen blijven geven heeft de gemeente hulp en advies van haar burgers nodig. Daarvoor is o.a. de Wmo-raad ingesteld. Wij zijn op zoek naar nieuwe leden voor de Wmo-raad.

Wat doet de Wmo-raad?

De Wmo-raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over welzijn, ouderen, jeugd, chronisch zieken en gehandicapten en kwetsbare groepen.

De Wmo-raad vergadert elke 2e maandagmiddag van de maand. De benoeming is voor een periode van vier jaar. Wmo-beleidsmedewerkers van de gemeente ondersteunen bij werkzaamheden. Per maand moet u rekening houden met een inzet van ongeveer 14 uur.

Wie zoeken wij?

Vanuit uw eigen ervaringen en kennis is er mee te denken over het functioneren van de voorzieningen of de ontwikkeling daarvan. Wij verwachten dat u een brug kunt slaan tussen de inwoners en het gemeentebestuur. De Wmo-raad bestaat uit gedreven mensen; wij willen er toe doen.

Kennis van en of praktische ervaring in Ouderenbeleid, VG-sector, GGZ, Jeugdzorg, financiering van de zorg en de participatie(-wet) zijn zeer welkom binnen onze raad. Het sociale domein is in beweging en de Wmo-raad dus ook. Op termijn zien wij dat de Wmo-raad, zoals hij nu werkt, ophoudt te bestaan en dat er een breder adviesorgaan voor het gehele sociale domein zal ontstaan.

Aanmelden maak het verschil!

Stuur een CV vóór 20 september 2016 met motivatie naar: Gemeente Beverwijk, afd. Samenleving,  t.a.v. Wmo-raad, Postbus 450, 1940 AL Beverwijk, e-mail:  wmoraad@beverwijk.nl

Na selectie van de brieven worden kandidaten uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Individuele gesprekken vinden plaats op een nog nader af te spreken datum. Om lid te worden van de Wmo-raad is het raadzaam om aan een paar voorwaarden te voldoen, zoals een inwoner van Beverwijk zijn maar geen gemeenteraadslid (- steunlid) of ambtenaar. Ook werkzaam zijn bij één van de zorg- of welzijn aanbieders,dan is lidmaatschap van de Wmo-raad niet mogelijk

Nog vragen? Bel dan gerust met de gemeente Beverwijk, mw. T. van Zelst, op nummer 0251-256504. Een lid van de Wmo-raad belt dan zo snel mogelijk terug.
Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz