Zoals de Velsertunnel tikt, tikt het nergens

NIEUWS

WIJK AAN ZEE – De renovatie moet nog beginnen, maar het nieuwe binnenwerk van de Velsertunnel wordt nu al uitgebreid getest.

Testen Velsertunnel 1280x640
Foto: Velsertunnel

Op testlocaties in het hele land, waaronder Amsterdam en Rhenen, ondergaan de nieuwe onderdelen van de tunnel in totaal honderden proeven. Testmanager Hans Pos: ‘Wij hangen geen lamp op in de tunnel zonder te weten dat hij het doet.’

Begin januari is Rijkswaterstaat begonnen met de eerste tests van de nieuwe tunnelsystemen. Eerst afzonderlijke onderdelen zoals de nieuwe ventilatoren en camera’s, daarna complete systemen zoals de verlichting. In een fabriekshal in Rhenen is de verlichting van de nieuwe Velsertunnel een groot deel al opgebouwd, zodat het testteam en de aannemer elke mogelijke situatie kan nabootsen. Is het schijnsel van de lampen voldoende sterk? Reageren de lampen op het licht buiten?

Zwitsers uurwerk
Niet iedereen staat erbij stil, maar elke Nederlandse tunnel heeft een complex binnenwerk met onder meer, brandveiligheidssystemen, vluchtvoorzieningen en ventilatie. In de Velsertunnel gaat het om zo’n 50 installaties die samen zorgen voor de veiligheid van de weggebruikers in de tunnelbuizen. Tijdens de renovatie worden vrijwel al deze installaties vernieuwd. Voordat die in de nieuwe tunnel worden geplaatst, moet het zeker zijn dat zij individueel goed werken, maar ook samen, zoals een Zwitsers uurwerk.

Calamiteitenknop
De Velsertunnel wordt, ook nu al, op afstand bediend vanuit verkeerscentrale Noord-West Nederland aan het Noordzeekanaal. Het besturingssysteem van de Velsertunnel wordt tijdens de renovatie helemaal vervangen en gekoppeld met de verkeerscentrale. In de proeflocatie Amsterdam wordt alle nieuwe software van de Velsertunnel getest, van de bediening vanuit de verkeerscentrale tot de interactie tussen de verschillende systemen. Denk aan de camera’s die automatisch moeten meedraaien als er een incident plaatsvindt of de calamiteitenknop die een hele reeks veiligheidsmaatregelen in één keer in werking zet.

Veiligheid voor alles
Eén maand voordat de tunnel dicht is, zijn alle tests buiten de tunnel doorlopen. Het moment van de waarheid komt deze zomer. Dan zijn alle nieuwe systemen in de tunnel gebouwd en begint een tweede ronde tests. Alle installaties, van slagbomen tot matrixborden, in de tunnel worden dan nogmaals afzonderlijk en gezamenlijk beproefd. Van tevoren is alles berekend, maar dan is het ook echt meten. Hoeveel lucht de ventilatie ververst, of de verlichting echt voldoende is. Pas als alles klopt en iedereen tevreden is, begint de procedure om de tunnel weer open te stellen. Want veiligheid gaat voor alles.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz