Zonneparken

NIEUWS
zonneparken
Zonneparken

WIJK AAN ZEE – Op woensdagmiddag 28 oktober organiseert de provincie Noord-Holland in theater De Vest te Alkmaar het werkcongres “Naar een ruimtelijke beleidskader voor zonneparken in Noord-Holland”.

In stedelijk gebied is het geen probleem om dergelijke parken te realiseren. Maar buiten deze gebieden blijkt dit een stuk lastiger. Alhoewel, er zijn steeds meer instanties en gemeenten die zich aanmelden om een park te mogen plaatsen buiten het stedelijk gebied. Vandaar dit congres in Alkmaar. Waar in Noord-Holland gaan deze parken komen?

Doel van deze werkconferentie is om met de verschillende stakeholders in gesprek te komen over zaken die van belang zijn bij het opstellen van een ruimtelijk beleidskader zonneparken. In twee gespreksrondes passeren de volgende thema’s de revue: (1) kwantitatieve bijdrage aan energietransitie, (2) inpassing en ruimtelijke kwaliteit en (3) maatschappelijk draagvlak en impact. Eenieder met enig raakvlak rond het dossier zonneparken is van harte uitgenodigd om aan het werkcongres deel te nemen.

Gedeputeerde Staten hebben op 6 oktober 2015 het Plan van Aanpak ruimtelijke beleidskader zonneparken vastgesteld. Doel is om in lijn met dit Plan van Aanpak en het coalitieakkoord in het eerste kwartaal van 2016 over een ruimtelijk beleidskader voor zonneparken te beschikken. Een beleidskader dat aansluit bij de doelstellingen in het Nationaal Energieakkoord en dat past binnen de nog op te stellen provinciale beleidsagenda Energietransitie.

Programma

12.00 – 13.00 uur Inloop met lunch
13.00 – 13.10  uur Opening door gedeputeerde Joke Geldhof
13.10 – 14.15   uur Flitspresentaties:

  • Jan Ros (PBL) – Nederland in Energietransitie
  • De praktijk: voorbeeld-initiatief
  • Geert Haenen (PNH) – Op weg naar een beleidskader zonneparken

14.15 – 15.00  uur Discussieronde 1
15.00 – 15.30 uur Pauze
15.30 – 16.15  uur Discussieronde 2
16.15 – 16.45  uur Plenaire afsluiting
16.45               uur Borrel

Indien jij een bijdrage wilt leveren aan het ruimtelijk beleidskader zonneparken, dan graag aanmelden. Dit kan via dit formulier. De deelname  is gratis.  Theater De Vest, Canadaplein 2, 1811 KE in Alkmaar. Het theater ligt op circa 10 minuten loopafstand van station Alkmaar. Parkeren kan in de gelijknamige parkeergarage De Vest onder het theater (betaald).


 

Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz