Zweten voor examen

NIEUWS

VELSERTUNNEL – Wegverkeersleiders Velsertunnel moeten zweten voor examen

Het waren misschien wel de bekendste ruimtes in de Velsertunnel: de permanent bezette controlekamers van politie en verkeersleiders. Vanuit hun kijkruimtes hielden zij met het blote oog het verkeer in de gaten. Vandaag de dag trainen de wegverkeerleiders vanuit de verkeerscentrale met de vernieuwde bediening van de Velsertunnel.

Foto: Velsertunnel

Een van de belangrijkste veranderingen aan de Velsertunnel blijft voor de weggebruiker grotendeels onzichtbaar: de complete vernieuwing van de software die de tunnel aanstuurt. ‘De nieuwe besturing is hetzelfde als in de andere moderne snelwegtunnels in Nederland,’ zegt Angela van Eeden, Opleiding- en Trainings Coördinator van Rijkswaterstaat. ‘De Velsertunnel voldoet nu aan de nieuwste landelijke standaard.’ 

Om ervoor te zorgen dat de 40 wegverkeersleiders in de verkeerscentrale De Wijde Blik vertrouwd raken met de nieuwe tunnelbesturing, doorlopen zij de komende tijd een opleidingsprogramma dat zij met succes moeten afronden. ‘Wie niet slaagt voor het afsluitende examen, mag de tunnel nog niet bedienen’, zegt van Eeden. Veel van de opleiding draait letterlijk om het indrukken van de juiste knoppen om de nieuwe installaties van de Velsertunnel te bedienen. Ook krijgen de wegverkeersleiders instructies over de unieke kenmerken van de tunnel, zoals de hoogtedetectie en de nieuwe veilige ruimtes in tussen de 2 buizen in.

Deze zomer zijn de laatste overblijfselen opgeruimd van de ruimtes waar de tunneloperators in de beginjaren van de tunnel hun werk deden. Kleine hokjes met een simpel bureau en een controlepaneel met grote knoppen. Kijkgaten die mogelijk maakten om direct in de tunnel te zien wat er loos was. De spullen uit de oude bedieningsruimtes heeft Rijkswaterstaat tijdelijk in de Wijkertunnel opgeslagen.

‘In de eerste periode na opening van de tunnel weten de automobilisten vele politie-ogen op zich gericht’, schrijft historicus Jan de Wildt in het jubileumboek Een mol in Arcadië, 50 jaar Velsertunnels uit 2007. ‘Cameratoezicht is nog niet aan de orde, het menselijk oog doet de bewaking.’ Kosten noch moeite werden gespaard: de Velsense gemeentepolitie kreeg er 16 agenten bij voor de tunnelbeveiliging. Over smalle trottoirs langs de wanden reden zij met scooters op en neer door de tunnel. In die tijd waren er 4 permanent bezette politieposten: 2 bij de tunnelingangen en 2 in de controlekamers, waar politie en het bedienend personeel van Rijkswaterstaat samenwerkten. In het begin is er ‘s nachts zo weinig verkeer dat agenten en medewerkers van Rijkswaterstaat potjes voetbal speelden in de tunnelbuis.

60 jaar later is al het permanente tunnelpersoneel verdwenen, al blijft de Velsertunnel in noodgevallen nog steeds lokaal te bedienen. Ook de kijkgaten van de controleposten zijn dichtgemaakt. Het kijkgat van nu: stilstanddetectie, rookdetectie en de tientallen camera’s in en rond de tunnel.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz